Se med händerna

Stick in handen i ett av hålen.

 • Vad tror du att du känner på?

Prova de andra hålen också.

 • Vilken sak var enklast att känna igen?

Spela ”Känsel-memory”. Försök att minnas vad du känner i de olika hålen. Para ihop dem två och två.

 • Hur gick det?

Kluring

Vad tror ni händer i vår hjärna när du tar i något som är kallt eller varmt, runt eller kantigt, skrovligt eller lent? Berätta för varandra i gruppen.

Koncentration

För ringen från ena änden till den andra utan att nudda tråden.

 • Hur gick det?

Testa igen och tävla mot dig själv.

 • Lyckas du bättre nu?
 • Varför i så fall? Dela med dig av knep till gruppen.

Kluring

Man lyckas bättre genom att koncentrera sig när man ska göra något svårt. Hur kan man träna sin hjärna att inte märka det som stör koncentrationen? Ge gärna exempel och diskutera med varandra.

Tantrix

Välj ett spel tillsammans i gruppen. Hjälp varandra att lösa spelet. Hur kommer ni fram till den bästa lösningen?

 • Vad har ni lärt er genom att spela Tantrix?
 • Hur använder ni er kropp för att lösa spelet? Berätta.

Spela igen, nu individuellt.

 • Vilken nivå klarar du?

Lägg ihop era nivåer och tävla tillsammans.

 • Hur många nivåer klarar ni?

Kluring

Vad tränar ni för olika saker när ni spelar matematiska spel som till exempel Tantrix? Hur kan du bli bättre på matematik?

Reflektera över matematiska begrepp. Vilka känner ni till?

Tantrix

Välj ett spel tillsammans i gruppen. Hjälp varandra att lösa spelet. Hur kommer ni fram till den bästa lösningen?

 • Vad har ni lärt er genom att spela Tantrix? Hur använder ni er kropp för att lösa spelet? Berätta.

Spela igen, nu individuellt.

 • Vilken nivå klarar du?
 • Lägg ihop era nivåer och tävla tillsammans. Hur många nivåer klarar ni?

Kluring

Vad tränar ni för olika saker när ni spelar matematiska spel som Tantrix? Hur kan du bli bättre på matematik?

Reflektera över matematiska begrepp. Vilka känner ni till?

Hjärngym

Välj ett av spelen och en nivå som ni kommer överens om. Spela tillsammans!

 • Hur gick det?

Fortsätt spela de andra två spelen och välj den nivå som passar er bäst.

 • Vad handlar spelen om? Diskutera i gruppen.

Kluring

När är det bra att kunna matematik? Ge exempel på situtioner där matematik kan vara nödvändigt för att överleva.

Vila dig smart

Undersök det här rummet.

 • Vilka sinnen använder ni för att uppleva rummet?
 • Vad tror ni att rummet är bra till?
 • När, var och hur kan ni koppla av bäst? Berätta för varandra i gruppen.

Kluring

Har ni märkt att det ofta är när ni ska somna som ni kommer på saker? Varför är det så tror ni? Berätta för varandra.

Hinderbana

Välj ett spår i hinderbanan som passar alla i gruppen. Mät pulsen innan ni ger er iväg. Avsluta med att mäta pulsen direkt efter varvet i hinderbanan.

 • Hur har pulsen ändrats? Varför har den ändrats tror ni?
 • Passade spåret alla? Hjälpte ni varandra på något sätt?
 • Vad såg ni på vägen?

Prova hinderbanan på egen hand och se om det gick bättre eller sämre än tillsammans.

Kluring

Varför är fysisk aktivitet bra för hjärnan? Kan ni förklara vad som händer i hjärnan när man är aktiv, till exempel går ut med hunden, springer, spelar fotboll, dansar eller leker?

Vad brukar du göra för att få upp pulsen och uppdatera hjärnan lite varje dag?

Mindball

Sätt er på var sin sida av bordet. Sätt på er pannbandet med de blanka knapparna hårt mot pannan. Tryck på startknappen och kör igång spelet!

 • Vem vann? Diskutera vad som ledde fram till segern.

Kör en gång till! Testa ett annat sätt att vinna över din motståndare.

 • Vad är hemligheten? Vilket sätt tror du är bäst?

Kluring

Vad händer i din hjärna när du spelar Mindball? Vad tror du att Mindball handlar om?

Kan ni förklara vad hjärnvågor är för något? I vilket sammanhang spelar tekniken med hjärnvågor en viktig roll?

Tankestyrd musik

Låt en i gruppen sätta sig i stolen, ta på sig pannbandet och lyssna på musiken. Prova hur musiken låter när du tänker på något krångligt och sedan på något lätt.

 • Vad händer när du gör det? Ändras musiken? Berätta vad som är ”krångligt” och ”lätt” för dig.

Låt alla i gruppen testa att skapa musik och resonera sedan med varandra. Hur skapas musiken? Vad tänker ni på?

Kluring

Gör musiken oss smartare? Vad tror ni? Berätta för varandra. Varför tror ni det?

Nu har ni provat att skapa musik med er tankekraft. Vad finns det för andra saker som ni skulle vilja styra med hjälp av tanken? Berätta för varandra.

Tankestyrd musik

Låt en i gruppen sätta sig i stolen, ta på sig pannbandet och lyssna på musiken. Prova hur musiken låter när du tänker på något krångligt och sedan på något lätt.

 • Vad händer när du gör detta?
 • Ändras musiken?
 • Berätta vad som är ”krångligt” och ”lätt” för dig.

Låt alla i gruppen testa att skapa musik och reso- nera sedan med varandra.

 • Hur skapas musiken? Vad tänker ni på?

Kluring

Gör musiken oss smartare? Vad tror ni? Berätta för varandra. Varför tror ni det?

Nu har ni provat att skapa musik med er tankekraft. Vad finns det för andra saker som ni skulle vilja styra med hjälp av tanken? Berätta för varandra.

Multiverktyg

Titta in på sakerna i de båda montrarna.

 • Vad hör ihop med ditt minne?
 • Vad hör ihop med din hörsel? Berätta!

Koppla ihop en sak i montern med ett sinne. Hjälp varandra i gruppen. Välj sedan ut din favoritgrej och berätta för gruppen varför just den är din favorit.

Kluring

Blir vi smartare av smarta telefoner? Förklara hur ni tänker.

Optisk illusion

GUL BLÅ ORANGE SVART RÖD GRÖN BRUN GUL RÖD ORANGE

Välj en lugn plats i Spegelskogen. Läs tillsammans orden som står skrivna här ovanför. Läs snabbt, högt och tydligt. Säg nu färgerna på orden i tur och ordning - lika högt, snabbt och tydligt.

 • Vad hände?
 • Vad var lättast och vad var svårast?

Kluring

Kan hjärnan göra mer än en sak i taget?

Rymdhissen

Ta er ut i rymden med hjälp av rymdhissen!

 • Lyssna! Vad hör ni?
 • Hur tror ni att det känns att åka upp i rymden på riktigt?

Satellitbilarna

Prova att köra runt i rymden med en satellitbil!

 • Klarade du dig utan att krocka?
 • Tror du att vi kommer att åka ut i rymden på riktigt någon gång i framtiden?

Astronaut

Titta upp i taket på astronauten som hänger där.

 • Varför har den så mycket kläder på sig?
 • Vad vet ni om astronauter?

Vila dig smart

Undersök det här rummet.

 • Vad tror ni att rummet är bra till?
 • Vilka olika sinnen använder ni för att uppleva rummet?

Dansa med synapser

På golvet finns bilder av gröna och rosa synapser. I verkligheten är de pyttesmå. De finns i vår hjärna och hjälper oss att tänka. Försök att koppla ihop det gröna och det rosa ljuset på golvet tillsammans med en kompis.

 • Hur kan ni locka till er ljuset?
 • Vad händer när ni lyckas koppla ihop synapserna?

Pröva flera gånger! Då går det bättre, eller hur? Samma sak gäller för hjärnan när den ska lära sig något.

Se med händerna

Stick in en eller två händer i hålen.

 • Vad tror du att du känner på?
 • Var det någon sak som var enkel att känna igen?

Spela med ljus

Tryck på någon av knapparna på det runda vita bordet. Vad hör ni? Vad ser ni?

 • Försök att spela en fin melodi tillsammans genom att trycka på olika knappar.
 • Kan ni få ögat i mitten av bordet att lysa upp?

Hur gjorde ni? Prova igen!

Mindball

Sätt er på varsin pall och ta på pannbanden. Starta spelet. Försök att slappna av och vila dina tankar så mycket du kan. Bollen flyttar sig då från dig. Du vinner om du går i mål på andra sidan.

 • Var det lätt att slappna av?
 • Hur kan man bli bra på att vila hjärnan?

Hitta i mörkret

Ta någon i handen och gå i den mörka gången.

 • Vad hör ni för ljud?
 • Vad känner ni för saker?

Snurriga bron

Ta er över snurriga bron.

 • Hur kändes det?
 • Varför kändes det så?

Ta er över bron på ett annat sätt. Ni kan hoppa på ett ben, blunda eller hålla er i ledstången.

 • Vilket sätt kändes bäst?
 • Varför var det ett bra sätt?

Klätterspelet

Gå fram till klätterspelet. Välj spelet med fladdermusen. Starta spelet och klättra upp på väggen. Försök fånga en fladdermus i taget.

 • Hur gick det?
 • Var det svårt?

Byggplatsen

Arbeta i grupp och bygg något tillsammans! Vad vill ni bygga?

 • Blev det som ni tänkt er?
 • Hur kan ni ändra?

Hinderbanan

Prova hinderbanan. Försök komma ihåg symbolerna som finns längs banan.

 • Hur var det att ta sig fram i hinderbanan? Roligt? Lätt? Svårt?
 • Hur många symboler kom du ihåg?

Nervsystemet

Se eller känn hur nervsystemet kopplar ihop kroppen.

 • Vad tycker ni att nervsystemet liknar? Berätta för varandra!

Klappa i händerna framför eller blås på varandras ansikten.

 • Hur reagerar dina ögon?
 • Vad beror det på?

Kluring

Hur kan en person som förlorat en kroppsdel (till exempel en arm) få hjälp av tekniska upp- finningar? Förklara hur ni tänker.

Ljudminne

Hur bra minns du vad du hör? Ställ er er nära varandra. Turas om att under ca 30 sekunder göra ordlösa ljud på olika sätt, till exempel smacka med munnen, skrapa med foten. Räkna alla ljuden.

 • Hur många ljud fick ni ihop?
 • Försök nu att minnas och upprepa ljuden.
 • Hur många kommer ni ihåg?

Kluring

Hur kan ni bli bättre på att komma ihåg vad ni hör?

Hitta i mörkret

Prova den mörka gången tillsammans. Lyssna och känn er fram.

 • Vad hör ni för ljud och vad känner ni för saker? Berätta för varandra när ni kommer ut.

Testa en gång till!

 • Titta på skärmarna utanför gångarna.
 • Hur tror ni att kamerorna kan se?

Kluring

Utan synen blir andra sinnen viktiga och tar över. Förklara vad ni tror händer i hjärnan när synen är borta.

Se med andra ögon

Testa att se världen genom någon annans ögon. Välj att se som en orm.

 • Hur skiljer sig ormens syn från vår egen? Berätta för varandra.
 • Varför är det så? Förklara hur ni tänker.
 • Om du fick en superkraft att se på ett annat sätt, vem skulle du vilja byta syn med? Förklara.

Kluring

Människor och andra djur ser inte världen på samma sätt, utan på det sätt som passar för hur vi lever. En haj ser till exempel skarpt under vatten, men är färgblind. Vi tittar på samma sak, men våra hjärnor får olika bilder.

Varför tror ni att det är så?

Snurriga bron

Ta er över snurriga bron.

 • Hur kändes det?
 • Varför kändes det så? Berätta för varandra vad som hände.

Välj ett annat sätt att ta er över bron. Hoppa på ett ben, blunda eller håll er i ledstången.

 • Vilket sätt kändes bäst?
 • Varför tror ni att det var ett bra sätt?

Kluring

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Hjärnan tror mer på synen än på andra sinnen.

Vad är det som händer i hjärnan när ni tar er över bron? Förklara hur ni tänker.

Synvillan

Ställ er framför Synvillan och titta på de olika snurrorna.

 • Vad är det ni ser? Berätta för varandra.

Hjälps nu åt att snurra igång alla skivorna. Backa och titta tillsammans.

 • Vad är det som händer med skivorna och mönstren? Ser ni samma saker? Berätta för varandra.

Kluring

En synvilla lurar hjärnan. Vad är det som händer i hjärnan vid en synvilla? Förklara för varandra. Har ni testat på fler synvillor?

Gissa doften

Dofta på de olika material som finns i doftorgeln.

 • Vilken doft gillar ni bäst?
 • Vilken doft gillar ni sämst?
 • Tycker ni olika eller har ni samma favoritdoft eller äckeldoft? Berätta för varandra.

Välj nu ut en doft och berätta för de andra i gruppen vad du minns när du doftar på den.

Kluring

Ni har nu doftat på 20 olika dofter och berättat för varandra om minnen till dofter. Varför väcker dofter minnen? Försök förklara.

Superkrafter

Titta på sakerna i de båda montrarna.

 • Vad ser ni för olika saker här?
 • Berätta för varandra varifrån ni känner igen dem.

Välj ut en av sakerna i montrarna som ni tycker hjälper oss att se bättre.

 • Berätta hur ni tänker att den uppfinningen fungerar.

Kluring

Har ni funderat på hur ert minne fungerar? Varför är det så att vi kan ha olika minnesbilder av samma händelse?

Måla med ögonen

Sätt dig på stolen, luta dig framåt och bakåt och titta på ögat som finns på skärmen tills det är skarpt och stilla.Ögat åker då inåt, sen kan du börja måla. Ritverktyget finns längst ned till vänster.

 • Vad är det som styr ritverktyget? Berätta hur det kändes att måla med ögonen.

Testa att måla en rak linje och testa att byta form och färg på ritverktyget.

 • Hur gör man? Berätta! Var det enkelt, lätt, svårt att rita?

Kluring

Måla med ögonen visar att konst och teknik kan samspela på ett kreativt sätt. Denna teknik kan användas för att läsa, räkna och skriva.

Berätta för varandra vad ni skulle vilja styra med ögonen.

Musik med hela kroppen

Håll huden mot någon av metallplattorna och nudda samtidigt en kamrat som också håller huden mot en metallplatta. Gör på olika sätt med fler kamrater.

 • Vad är det som händer? Hur kan ni göra för att höra ljuden i skulpturen?
 • Vad händer om ni till exempel är flera personer och når alla metallplattor samtidigt?
 • Hur upplever ni musiken som ni skapar tillsammans? Använder ni olika sinnen? Beskriv.

Kluring

Vad vet ni om el? Om ledare? Om hur en tv och hur en lampa fungerar? Berätta för varandra.

Vad finns det för likheter med hur en lampa fungerar och hur Musik med hela kroppen fungerar? Utveckla hur ni tänker.

Forma i luften

Ställ dig framför skärmen, sträck fram en hand och forma i luften.

 • Hur blev resultatet? Beskriv för varandra.
 • Blev det som du tänkt dig?

Prova att skapa något med hjälp av en annan kroppsdel.

 • Blev det som ni tänkt er? Förklara.

Försöka att återskapa en av de former som ni gjorde. Utveckla den tillsammans på något sätt.

 • Hur blev resultatet? Varför valde ni just den formen? Hur får man en idé?

Kluring

Tekniken som ni har använt er av är fortfarande under utveckling. Vad tror ni om denna teknik i framtiden? Kommer tekniken att underlätta för några speciella yrkesgrupper framöver?

Hur är det tänkt att det ska fungera i vardagen? Vid vilka fler tillfällen skulle den vara användbar.

Spela med ljus

Välj en plats vid ljusinstallationen. Tryck på en knapp i taget och turas om.

 • Berätta för varandra hur man kan bestämma färgen på ringens blinkande lampor.

Vänta nu tills alla lampor i ringarna lyser med vitt ljus innan ni fortsätter.

 • Tryck igen och lyssna på ljuden som skapas med olika knapptryckningar.
 • Lägg märke till ljuset och färgerna på väggen. Hänger ljuset och ljudet ihop på något sätt? Diskutera med varandra.

Kluring

I mitten av installationen finns ett ”öga” som lyser upp när vi programmerar något riktigt intressant. Det höjer nivån på spelet med andra ord det levlar!

Kan en återskapa en ljus- och ljudslinga från tidigare i det här programmet? Diskutera med varandra.

Skruvade röster

Tryck på knapparna och vrid ratten samtidigt som du ändrar din röst då du pratar i mikrofonen.

 • Hur var det att låta som någon annan? Vilken röst var roligast?
 • När kan det vara bra att låta som någon annan?

Lyssna på varandra genom att sätta er på varsin sida av skärmen.

 • Vad tänkte du när du hörde din kompis med en annan röst? Berätta för varandra. Varför reagerar du på just det sättet? Vad är normalt?

Kluring

I Japan har man forskat för att ta fram robotar som ser ut, rör sig och låter som en människa. Tror ni att det är det viktigt att utseendet och rösten hör ihop? Förklara.

Robotarna kallas androider. Vilka jobb tror ni att en android kan göra bättre än en människa?

Se en hjärna

Tryck på skärmen och välj olika sätt att se en hjärna.

 • Vad är det ni ser genom att trycka på skärmen och välja olika bilder? Diskutera med varandra.

En speciell sorts magnetkamera, som använder magnetfält och radiovågor, visar hur våra hjärnor ser ut när de arbetar.

 • Vad tror ni att forskare och läkare har för nytta av denna teknik?

Kluring

Hur pass viktig tror ni att denna teknik kommer att vara i framtiden? Diskutera med varandra.

Spegelskogen

Vandra runt i spegelskogen och titta i de olika speglarna.

 • Vad ser ni? Ser ni olika ut i olika speglar?

Leta upp spegeln i skogen som ger en annorlunda spegelbild.

 • Hur ser du ut? Varför ser du ut så? Förklara vad som händer.

Kluring

När är du mest lik dig själv? På en bild eller i en spegel? Diskutera med varandra

Dansa med synapser

Gå ut på golvet och rör er tillsammans.

 • Vad är det som händer?
 • Hur kan ni locka till er en ljustråd?
 • Vad händer när ni lyckas få ihop två ljustrådar? Berätta för varandra.

Ljustrådarna föreställer nervceller i din hjärna. När två nervceller möts överförs signaler genom en synapskoppling och du blir smartare.

 • Har du kopplat ihop några nervceller idag? Berätta för varandra om ni lärt er något nytt på Tekniska museet idag?

Kluring

Våra hjärnor är plastiska. Det betyder att hjärnan hela tiden byggs om och formar sig efter hur den används.

Vad betyder det för dig? Diskutera med varandra.

Vilka förmågor vill du träna upp? Vilka har du nytta av nu och i framtiden?

Idégeneratorn

Ställ er vid skärmarna till idégeneratorn.

 • Vad ser ni på väggen på andra sidan bron? Beskriv för varandra.

Testa nu idégeneratorn! Arbeta tillsammans och svara på en av frågorna som idégeneratorn ger er. Fundera tillsammans i gruppen och låt alla bidra med idéer. Motivera ert svar och skicka iväg det genom att blåsa i blomman.

 • Vad händer när ni blåser iväg ert svar? Följ vad som händer på skärmen och berätta högt vad ni ser.

Kluring

Alla idéer kan förändra världen, bara du gör något av dem! Diskutera och lyft fram bra idéer som ni tycker har förbättrat världen på något sätt.

Vad betyder det att vara kreativ? Är du kreativ? Ge exempel på kreativa lösningar som förbättrar världen. Hur fungerar hjärnan i en kreativ process?

Hjältar

Ställ er framför skärmarna. Lyssna på filmerna.

 • Vad är en hjälte? Har du mött en hjälte? Har du läst om hjältar?
 • På vilket sätt tror du att personerna i filmerna är hjältar? Diskutera med varandra.
 • Vilken person tyckte ni hade den bästa idén? Prata med varandra och motivera varför ni tycker så.
 • Har ni idéer som ni vill genomföra? Berätta för varandra om era idéer. Det kan handla om precis vad som helst.

Kluring

Hur går man vidare med sina idéer utan att stoppas av svårigheter eller tankar på att misslyckas? Utveckla och förklara för varandra vad ni tänker.

Stort och litet

Titta på uppfinningarna i montrarna.

 • Känner ni igen någon uppfinning?
 • Vad tror ni att den ska användas till?
 • Vilka problem löser uppfinningarna? Berätta för varandra.
 • Vilka uppfinningar tror ni kommer vara viktiga om tio år, i framtiden?
 • Vilken är den smartaste uppfinningen någonsin? Berätta varför ni tror det.

Kluring

Vad vi tror att vi vet beror mycket på vilken information vi har. Finns det något som ni är helt säkra på? Fundera på vad som skulle hända om motsatsen blev sanning istället.

Vad finns det som vi idag tycker är sant men som kanske är fel i framtiden? Ge exempel och berätta hur ni tänker.